O Konferencji

Celem cyklicznych – organizowanych od 2009 roku – konferencji „Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia” jest integracja podejść, prezentacja rezultatów badań oraz wymiana myśli badaczy zainteresowanych zachodzącymi we współczesnym świecie procesami związanymi z szeroko pojętą sferą konsumpcji oraz ich wpływem na życie jednostki.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłemW świecie wartości niedostatku i nadmiaru”

Tematy ramowe dotyczą następujących zagadnień:

  • Konsumpcja, transfer wartości i zmiany społeczne.
  • Psychologiczne i społeczne koszty/ zyski społeczeństw konsumpcji.
  • Materializm, merkantylizm i dobrostan.
  • Pieniądze i szczęście.
  • Praca i organizacja w kulturze konsumpcji.
  • Wpływ społeczny, media a materializm i konsumeryzm.
  • Konsumpcja i dobrostan dzieci i młodzieży.
  • Konsumpcja vs duchowość a dobrostan.
  • Strategie szczęśliwego i zdrowego życia.
  • Pomiar dobrobytu i dobrostanu.

***

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 września 2016 roku w Gdańsku.

Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

ul. Bażynskiego 4, 80-309 Gdansk

***

Wśród zaproszonych gości są m.in. prof. Toshie Imada z Brunel University, London, UK oraz prof. Jochen Gebauer z Mannheim University, Mannheim, Niemcy.

***

W ramach Konferencji odwiedzimy także Europejskie Centrum Solidarności.

Europejskie Centrum Solidarności to nowoczesna instytucja kultury, której celem jest upowszechnienie dziedzictwa Solidarności w Polsce i innych krajach oraz czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej.

Zapraszamy do Gdańska!